Crítica

reseña_carmeliña_alberto_ardidCrítica de Xosé Luís Méndez Ferrín en ¨No fondo dos espellos¨, (Faro de Vigo do 15 de novembro de 2014).